Ảnh đại diện của nobullet
@nobullet
Cờ của United States Mountain View, United States
Member since Ngày 06 tháng 05 năm 2005
0 Đề xuất

nobullet

Trực tuyến Ngoại tuyến
Java SE/EE: Java concurrency Spring, Guice Java EE servers Servlets/JSP JPA/Hibernate, JDBC Akka Actors, Akka Http module Hazelcast (some tools) Protobuf, Dozer NoSQL: OrientDB, Lucene, SOLR Databases: MySQL, HSQLDB, H2, PostgreSQL, SQLLite Application servers: Tomcat, Glassfish, JBOSS Web frameworks: Play framework (Java DSL), Ninja framework, Spring-Web, Jackson restful API. Web server: Jetty, Nginx, Apache. Caches: Ehcache, Memcached, Hazelcast cache Tools: Maven, Shell scripting(Bash), ImageMagick, FFMpeg, Protobuf
$20 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Giáo dục

Master degree in Computer Science and Math

2000 - 2005 (5 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự