Hình đại diện của nobullet
@nobullet
Cờ của United States Mountain View, United States
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 05 năm 2005
0 Đề xuất

nobullet

Trực tuyến Ngoại tuyến
Java SE/EE: Java concurrency Spring, Guice Java EE servers Servlets/JSP JPA/Hibernate, JDBC Akka Actors, Akka Http module Hazelcast (some tools) Protobuf, Dozer NoSQL: OrientDB, Lucene, SOLR Databases: MySQL, HSQLDB, H2, PostgreSQL, SQLLite Application servers: Tomcat, Glassfish, JBOSS Web frameworks: Play framework (Java DSL), Ninja framework, Spring-Web, Jackson restful API. Web server: Jetty, Nginx, Apache. Caches: Ehcache, Memcached, Hazelcast cache Tools: Maven, Shell scripting(Bash), ImageMagick, FFMpeg, Protobuf
$20 USD/Giờ
các đánh giá về 0
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Giáo dục

Master degree in Computer Science and Math

2000 - 2005 (5 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự