Ảnh đại diện của Nopius
@Nopius
Member since Ngày 06 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

Nopius

Trực tuyến Ngoại tuyến
8 years total in UNIXes as a system administrator 5 years in telecom as system engineer and system architector 4 years as support engineer in mission critical environment Total programming experience ~ 16 years, Unix administration ~ 10 years
$18 USD/giờ
1 đánh giá
0.4
  • 25%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

System administrator

May 2011

System administrator on high load project with 200k unique visitors/day and >1500hits/s request rate.

Giáo dục

bachleor of mathematics and comptuter science

1992 - 1999 (7 years)

Chứng chỉ

Sun Certified System Administrator for Solaris 9 (2005)

Prometrics

Sun Certified System Administrator for Solaris 9.

Sun Certified Network Administrator for Solaris 9 (2005)

Prometrics

Sun Certified Network Administrator for Solaris 9

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự