Profile image of Nopius
@Nopius
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

Nopius

Online Offline
8 years total in UNIXes as a system administrator 5 years in telecom as system engineer and system architector 4 years as support engineer in mission critical environment Total programming experience ~ 16 years, Unix administration ~ 10 years
$18 USD/Giờ
1 Nhận xét
0.4
  • 25%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

System administrator

May 2011

System administrator on high load project with 200k unique visitors/day and >1500hits/s request rate.

Giáo dục

bachleor of mathematics and comptuter science

1992 - 1999 (7 years)

Bằng Cấp

Sun Certified System Administrator for Solaris 9 (2005)

Prometrics

Sun Certified System Administrator for Solaris 9.

Sun Certified Network Administrator for Solaris 9 (2005)

Prometrics

Sun Certified Network Administrator for Solaris 9

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự