Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$5 USD / giờ
Cờ của INDIA
indore, india
$5 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 12:10 CH
Đã tham gia vào tháng 5 24, 2017
0 Khuyến nghị

Naresh P.

@nruvyas7

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$5 USD / giờ
Cờ của INDIA
indore, india
$5 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Experienced Data Entry Specialist

Experienced Data Entry Specialist with Precision and Efficiency I am a detail-oriented and experienced Data Entry Specialist with a proven track record of delivering high-quality results. With [X years/months] of experience in data entry, I have developed a strong proficiency in accuracy, speed, and data management. My goal is to provide reliable and efficient data entry services to help clients streamline their operations and achieve their business objectives. Key Skills: Proficient in data entry tasks including data processing, data cleaning, and data verification. Expertise in using MS Excel, Google Sheets, and data entry software for efficient data handling. Strong attention to detail with a focus on maintaining data accuracy and integrity. Ability to work with large datasets while meeting deadlines and quality standards. Excellent communication skills for effective collaboration and understanding project requirements. Industry Expertise: I have worked with clients across various industries including [mention relevant industries such as e-commerce, healthcare, finance, etc.]. This experience has given me insights into industry-specific data entry requirements and best practices, enabling me to deliver tailored solutions to meet client needs. Achievements: Maintained a consistently high accuracy rate of [mention percentage]% across multiple data entry projects. Completed data entry projects within tight deadlines, ensuring timely deliverables and client satisfaction. Received positive feedback from clients for attention to detail, quality of work, and efficient project execution. Languages: Fluent in [mention languages if applicable, such as English, Spanish, etc.], allowing me to work with clients globally and handle multilingual data entry tasks seamlessly. I am dedicated to providing accurate and reliable data entry services to support your business growth. Let's discuss how I can contribute to your projects and help you achieve your objectives efficiently.

Liên hệ Naresh P. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Naresh P. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.