Ảnh đại diện của nttech
@nttech
Cờ của China Chongqing, China
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 06 năm 2009
0 Đề xuất

nttech

Trực tuyến Ngoại tuyến
5+ years experience with computers. Programming languages include: C#, vb, ASP, PHP, Javascript, SQL, flash. Technologies: AJAX, SOAP, JSON. APIs: YUI, JQuery, Crystal Reports, Google Maps, Twitter.
5 đánh giá
3.1
  • 86%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự