Ảnh đại diện của nvbpatel789
@nvbpatel789
Cờ của India Ahmedabad, India
Member since Ngày 13 tháng 12 năm 2015
1 Đề xuất

mobile developer

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 4+ years experience as a Mobile Developer (Iphone Application) & PHP developer (WordPress) and I am a full time freelancer, readily available over Skype. - Specialities: Web Development, Mobile Development,WordPress DataEntry. - Programming Languages:- PHP, SQL, HTML5, CSS3, JavaScript, and Objectives – C. - Frameworks/Libraries/CMS: - Bootstrap, Rest API, WordPress, JSON & XML Parsing. - API Integration: - Analytic: Google Analytics. - Payment Gateway:- PayPal, Stripe, , ccavenue. - Social: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Map, YouTube. - DB: - MySql, Sqlite - Hosting & Server Administration: - Linux, Window, Ubuntu, Mac - Custom or Third party Software/packages installation - Source Control: - SVN, Git, Github, - IDE: Net Beans, Notepad++, Xcode, DreamViewer,Eclipse,Android Studio Client satisfaction is my motto. Your satisfaction is my best reward.
$15 USD/giờ
34 đánh giá
4.9
  • 94%Các công việc hoàn thành
  • 97%Đúng ngân sách
  • 93%Đúng giờ
  • 5%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

mobile developer

Jul 2014

im an android developer..

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự