Hình đại diện của nvbpatel789
@nvbpatel789
Cờ của India Surat, India
Làm thành viên từ Ngày 13 tháng 12 năm 2015
1 Đề xuất

nvbpatel789

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 4+ years experience as a Mobile Developer (Iphone Application) & PHP developer (WordPress) and I am a full time freelancer, readily available over Skype. - Specialities: Web Development, Mobile Development,WordPress DataEntry. - Programming Languages:- PHP, SQL, HTML5, CSS3, JavaScript, and Objectives – C. - Frameworks/Libraries/CMS: - Bootstrap, Rest API, WordPress, JSON & XML Parsing. - API Integration: - Analytic: Google Analytics. - Payment Gateway:- PayPal, Stripe, , ccavenue. - Social: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Map, YouTube. - DB: - MySql, Sqlite - Hosting & Server Administration: - Linux, Window, Ubuntu, Mac - Custom or Third party Software/packages installation - Source Control: - SVN, Git, Github, - IDE: Net Beans, Notepad++, Xcode, DreamViewer,Eclipse,Android Studio Client satisfaction is my motto. Your satisfaction is my best reward.
$15 USD/Giờ
các đánh giá về 58
5.5
  • 97%Công việc đã Hoàn thành
  • 98%Đúng ngân sách
  • 94%Đúng hạn
  • 9%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

mobile developer

Jul 2014

im an android developer..

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự