Ảnh đại diện của ny725
@ny725
Cờ của Pakistan Rawalpindi, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 06 năm 2010
0 Đề xuất

ny725

Trực tuyến Ngoại tuyến
My aim is to provide clients with top notch content including articles, blog posts, product descriptions, academic assignments etc. If you are looking for well researched, excellently written content, I am your person. Being a business graduate and having conducted detailed analyses and research during my study and writing career, I can offer you thoroughly researched content that fulfills your expectations of quality and timeliness.
$5 USD/giờ
18 đánh giá
4.5
  • 64%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Content Writer

Sep 2009 - Mar 2010 (6 months)

Writing articles and reviews in numerous niches.

Content Writer

Jul 2008 - Feb 2011 (2 years)

Generation of high quality content including articles, blogs and ebooks for clients.

Giáo dục

Bachelor in Business Admininstration (Finance & Investment)

2006 - 2010 (4 years)

MBA (Human Resources)

2010 - 2012 (2 years)

Qualifications

Presentation and Communication Skills (2006)

FJWU

A course in presentation and communication (verbal+Written) skills.

Các xuất bản

Impact of perception of fairness of Students on Motivation

A research study focusing on the impact the perception of fairness has on student's motivation and performance during their study.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự