Ảnh đại diện của nycfreelancer
@nycfreelancer
Cờ của United States Livingston, United States
Làm thành viên từ Ngày 19 tháng 12 năm 2004
0 Đề xuất

nycfreelancer

Trực tuyến Ngoại tuyến
RECENT ASP PROGRAMMING EXAMPLES • (testing avaliable upon request) Programmed the entire backend including, customer login, customer management, and signup form. • (testing avaliable upon request) Programmed internal news blogger management system and contact management system. • Programmed the entire backend including, signup form, login, and customer management. • I have many more examples avaliable... TECHNICAL QUALIFICATIONS AND KEYWORDS • ASP/VB Script • MS SQL • MS Access • Microsoft Windows • Microsoft Visual Basic 6.0 • HTML • Adobe Photoshop • Computer networking • Red Hat • IIS/Apache Thank you for talking the time to view my profile.
$25 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự