Hình đại diện của Nythe
@Nythe
Cờ của Pakistan Fremont, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 02 năm 2008
0 Đề xuất

Nythe

Trực tuyến Ngoại tuyến
We provide high quality, professional services for any web service our clients require. Our distinct quality is our timely efficiency in providing results. Our products and services are delivered nearly always well before the deadline that we set, giving our clients the satisfaction of quick, timely results. Primary Web Development Skills: PHP, Wordpress, Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, Flash, MySQL, SQLite
1 Nhận xét
0.8
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự