Profile image of Nythe
@Nythe
Flag of Pakistan Fremont, Pakistan
Member since February, 2008
0 Đề xuất

Nythe

Trực tuyến Ngoại tuyến
We provide high quality, professional services for any web service our clients require. Our distinct quality is our timely efficiency in providing results. Our products and services are delivered nearly always well before the deadline that we set, giving our clients the satisfaction of quick, timely results. Primary Web Development Skills: PHP, Wordpress, Joomla, HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, Flash, MySQL, SQLite
1 đánh giá
0.8
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự