Hình đại diện của nytyn
@nytyn
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 04 năm 2009
0 Đề xuất

nytyn

Trực tuyến Ngoại tuyến
-Extensive 9+ years’ experience in SharePoint Technology (SharePoint Online office 365/SharePoint 2013/2010) - Creating web parts / App parts -Migration of tenant to tenant -PowerShell scripting -Migration of taxonomy -Create user group script -Create document library and folders in it using power shell script -Migrating site structure (Content Type/ Site Columns/ List) from tenant to tenant - Customization, Out Of the Box Features, Custom Workflows, Custom Web parts, Custom Master Page and Layouts, Design -Designing custom SharePoint solution -SharePoint variation for almost all language support -Sharpening performance implementation -Client side programming expert like CSOM, JSOM, Rest API
$25 USD/hr
1 Nhận xét
2.9
 • 50%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của pattarde Design SharePoint Site $275.00 USD

  “Technically sound, on time, very professional, accommodate changes, easy to work, I will hire again.”

Trải nghiệm

Sharepoint Expertise

Jan 2004

- Extensive experience in Microsoft SharePoint including MOSS 2007 and SharePoint 2010 and K2 Black Perl. - Areas of expertise include Designing, Configuring, Customizing, Developing, Administrating, Supporting, and Migrating SharePoint based Portal Solutions - Full Software Development Life cycle experience including requirements gathering, designing, implementing supporting SharePoint Portal Solutions. - Extensive experience in migration of web application from Moss 2007 to SharePoint 2010

Giáo dục

BEIT

2002 - 2006 (4 years)

Bằng Cấp

MCTS , SharePoint 2010 Application Development 70-573 (Microsoft certified) (2013)

MCTS

MCTS , SharePoint 2010 Application Development 70-573 (Microsoft certified)

MCPD: Designing and developing Microsoft SharePoint 2010 70-576 (Microsoft certified) (2013)

MCPD

MCPD: Designing and developing Microsoft SharePoint 2010 70-576 (Microsoft certified)

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự