Ảnh đại diện của obake
@obake
Member since Ngày 14 tháng 03 năm 2004
0 Đề xuất

obake

Trực tuyến Ngoại tuyến
Obake Technologies is a fast-growing Internet and information technology company, specializing in high-powered, low-cost solutions to your information deployment and database interconnectivity needs. Languages: HTML, XML, SQL, C, C++, C#, Java, Perl, PHP, ASP, Flash, Python, i86 Assembly, Visual Basic, JavaScript, Cobol, Fortran, Pascal Databases: Access, MSSQL, MySQL, PostgresSQL Software: Word, Access, Excel, FrontPage, Dreamweaver, Paintshop Pro, UltraEdit, Crimson Editor Operating Systems: Linux, VMS, BSD, Solaris, Windows, QNX Architectures: i86, Alpha, StrongARM, Mips, Sparc Additional Expertise: Embedded systems, realtime programming, telecommunications, artificial intelligence We can quickly and inexpensively find solutions to your toughest IT problems. Give us a call to see how we can help you today.
$15 USD/giờ
0 đánh giá
1.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự