Ảnh đại diện của Oblivion
@Oblivion
Cờ của India Hyderabad, India
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 03 năm 2007
0 Đề xuất

Oblivion

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello there, I am professional student with plenty of experience in research and writing articles as that is my day to day work. On the net since the past ten years, I can dig a lot of info from the net and write articles on them. Excellent communication and written skills . Hardworking and assurance on the quality and in time submissions.
$15 USD/giờ
1 đánh giá
0.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự