Ảnh đại diện của och1
@och1
Cờ của Nigeria Rawalpindi, Nigeria
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 08 năm 2010
0 Đề xuất

och1

Trực tuyến Ngoại tuyến
Management Skills IT Strategic Planning Policy making and SOP formation Business Solutions Team Leadership Budgeting Contract Negotiations Project Management Vendor Relations Technical Skills Windows Active Directory NT4, 2003, 2008R2 (Planning, Implementation, Administration, Troubleshooting) MS Exchange 2010 (Migration Planning, Implementation, Operations) MS Exchange 2007 (Planning, Implementation, Administration) Threat Management Gateway 2010 (Planning, Implementation, Administration) System Center Operations Manager 2007 (Deployment, Administration) MS ISA 2006 (Planning, Implementation, Administration) MS Fore Front Security Server 2010 (Planning, Administration) MS Fore Front Security for Exchange 2010 (Planning, Implementation, Administration) Windows Clustering (Planning, Implementation, Troubleshooting) MS Visual Source Safe 6 (Administration, Troubleshooting) Symantec Backup EXEC 12.5 & 2010 (for Single Mailbox Recovery Exchange 2007) Unix/Linux Mail Relay Agent (Deployment) DHCP Server (Administration, Troubleshooting) DNS Server (Administration) Hardware and Network Devices (CISCO, Nortel, D-Link, Linksys, Net Gear) Routers (Cisco, Juniper) Switches (Cisco, Juniper, Nortel, Linksys) Firewalls (Junipers) Wireless Access Points Commissioning of Storage and High End servers. Trouble shooting and management of Server machines and storage devices.
$7 USD/giờ
1 đánh giá
2.0
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự