Ảnh đại diện của okbookman
@okbookman
Thành viên từ February, 2004
0 Đề xuất

okbookman 

I have a B.A. in communications with emphasis in journalism. I have written many articles and several books, including an ebook through getafreelancer. So I am knowledgable, experienced, and qualified to edit your online content or ebook or full book manuscript. One which is an example of my writing and research is www.unitedflight93.com. I was born and raised right here in the good'ol USA. So if you need a native English-speaker to write or edit your article, I'm the man.
$20 USD/giờ
2 đánh giá
3.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

publisher

Jun 2010

I am the publisher with over 10 books in print form and Kindle on amazon.com. I create the covers, layout the text, create the PDF, and in some cases I do the writing as well.

Giáo dục

B.A.

1993 - 1995 (2 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự