Hình đại diện của omairrk
@omairrk
Cờ của Germany
karachi, Germany
Thành viên từ May, 2009
0 Đề xuất

omairrk

Trực tuyến Ngoại tuyến
Technical Proficiency --HDL: Xilinx ISE 10.1 and ModelSim. --Microcontrollers: ATMEL 8051, 8052 family, PIC MID RANGE and HIGH END devices and ATMEL AVR MICROCONTROLLERS. --Programmable Logic Controllers (PLC’s): S7-300 --Simulators: PIC simulator IDE, MPSIM, AVR simulator IDE, PINNACLE, EWB Multisim, Matlab, LABVIEW, Xilinx ISE Simulator and S7-PLC simulator. --Compilers: KEIL U Vision for 8051 and 8052 Microcontrollers, LABWINDOWS/CVI, CCS C Compiler, High Tech C compiler and MPLAB for PIC Microcontrollers, AVRSTUDIO with WINAVR compiler, CODE VISION and ATMANAVR compiler for ATMEL AVR Microcontrollers. --Languages: VB, C/C++, Assembly. Microcontroller Based Projects --Automatic Energy Saver using Microcontroller 89s51. --Automatic Fire Extinguisher using Microcontroller 89s52. --Temperature sensing and monitoring using 89s52 (DIGITAL THERMOMETER). --LCD-KEYPAD based door panel using PIC 16F877. --PIC16F877 based security system. An efficient security system that uses vibration sensors, IR sensors and Limit switches for detection (multi-threaded application). --PIC16F877 - EEPROM (24C256) interface using I2C module. Private Projects --Remote Monitoring and Data Acquisition System. --Wi-Fi Based Remote Monitoring Security System. Verilog Project --Lossless Data Stream Compressor using HUFFMAN ENCODER.
$10 USD/giờ
10 đánh giá
4.6
  • 74%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự