Ảnh đại diện của omegako
@omegako
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 03 năm 2011
3 Đề xuất

omegako

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a PHP programmer (+MySQL) with over 8 years experience. I am an expert on regular expressions and spiders/crawlers (web scraping / data mining). I can help with my server administrator skills (Gentoo, Debian, Ubuntu). I am interested in japanese animation (anime), programming, strategy games and new air and aerospace technologies.
$10 USD/giờ
56 đánh giá
6.9
  • 99%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 36%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự