Ảnh đại diện của oninsm82
@oninsm82
Cờ của Philippines Davao City, Philippines
Member since Ngày 17 tháng 11 năm 2007
0 Đề xuất

oninsm82

Trực tuyến Ngoại tuyến
-->>Proficient of VB .NET, Visual C#, PHP, CSS, HTML, JavaScript, ASP Classic, ASP.NET Web Service, Oracle Database, Visual Basic 6.0, MySQL, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft Access, ASP VBScript, Flash 8(with scripting), Corel Photo-Paint 12, Adobe Photoshop CS2, Fireworks 8, Swishmax, Dreamweaver 8, and Windows Movie Maker. -->>Experience in creating programs such as Web Application, Web Sites, Customization, Accounting System (like Payroll and Inventory System), SMS Based Application, Hardware interfacing, Web Service, Decision Support System, Tutorial Software, Game Software, Data Base Management, Dynamic Web Pages and Automation.
$15 USD/giờ
5 đánh giá
4.2
  • 78%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

BSCS

2000 - 2005 (5 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự