Hình đại diện của only1kieryn
@only1kieryn
Thành viên từ September, 2008
0 Đề xuất

only1kieryn

Trực tuyến Ngoại tuyến
I love writing more than food, sex, and Disneyland...combined! To me, writing seems as normal, natural, and essential as breathing; and, if I am not writing every day, surely I am slowly suffocating. I have more than a million words out there on the web, and I happily will add a million more as I go to work for you. Once upon a time I attended graduate school at Berkeley, studying literature and learning the tools and techniques scholars use to "negotiate the meaning" of our semi-sacred texts. Although grad school finally taught me to read the whole book...and all the criticism,too; it also did a lot more to harm my writing than it ever did to help it. Now, freed from the cloister, liberated from the academy, kicked-out of the cabal, I have begun to recover my own vision, voice, and heart.
$20 USD/giờ
3 đánh giá
4.7
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự