Hình đại diện của osamadahi9
@osamadahi9
Làm thành viên từ 17 tháng 4, 2019
0 Đề xuất

osamadahi9

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a Mobile Developer, I have more than +3 years of experience in software development, I have experience in iOS development for iPhone & iPad with multi App, multi-language I translate your idea and project to ios app with Swift language Some of my skills: - ✓ Programming language: Swift JAVA C++ ✓ IOS Development: Swift 3,4,5 Auto Layout REST/JSON API integration Core iOS frameworks Push Notifications Testing & Dubageing ✓ Database: Coerdata Real-time Database (Firebase, Firestorm) ✓ Version Control:- Slack, Trello, Git and GitHub. ✓ other skills: Self-learning 
, Team work
 - My primary objectives: Quality of work. Clean Code Problem Solving Clint satisfaction
  - If you work with Me:- Published your app in app store for Free 3 months supporting after final delivery Free Daily communication based on Client’s time zone Always keep a long-term, good relationship with clients. Contact me now Best regards
$20 USD/hr
2 nhận xét
1.5
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

iOS Developer

Oct 2017

Work as iOS Developer for many projects

Giáo dục

Bachelor

2016 - 2019 (3 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự