Profile image of oscommerce2009
@oscommerce2009
Flag of India Indore, India
Member since March, 2009
0 Đề xuất

Go Mobile

Trực tuyến Ngoại tuyến
Over the last 10 years, I have developed a wide range of websites using PHP, ROR, Javascript Frameworks including sites for start-up companies and small & medium businesses. Below are my expertise area: Mobile Platforms ========================= 1. Android 2. Ios ( Iphone ) 3. Phonegap / Cordova 4. ReactNative 5. Ionic PHP Framework =============== 1. codeigniter 2. cakephp 3. zend framework 4. yii 5. laravel 6. symphony PHP CMS =============== 1. Joomla 2. Wordpress 3. Drupal 4. Magento 5. Oscommerce 6. Woocommerce Javascript Frameworks =========================== 1. Jquery & Jquery Mobile 2. Bootstrap 3. Angular Js 4. Node Js 5. Express Js 6. React Js ( with Flux ) 7. Ember Js 8. Nightmare Js 9. Phantom Js ( headless Webkit browser ) 10 Backbone JS 11 Less JS 12 zombie Version Controls ========================= 1. Github 2. Svn 3. Bitbucket 4. Assembla 5. Heroku Testing Tools ========================= 1. PHPUnit 2. Salenium 3. JUnit 4. PhantomJS 5. ZombieJS
$10 USD/giờ
38 đánh giá
5.9
  • 59%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 94%Đúng giờ
  • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Senior Developer Web (PHP), Mobile Native ( Android & IOS & ReactNative ) and Mobile Hybrid (Ionic)

Jan 2013 - Mar 2017 (4 years)

I was responsible for PHP web, Mobile (Android & IOS & ReactNative) & Hybrid ( Ionic) development.

Senior Team leader ( Web & Mobile Development)

Jun 2006 - Dec 2012 (6 years)

I was responsible for PHP web & Mobile (Android & IOS) development and management with 10 developers team.

Giáo dục

Bachelor Of Engineering ( I.T )

2001 - 2005 (4 years)

Chứng chỉ

JAVA Certification (2003)

IBM Acc

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự