Ảnh đại diện của oscommercein
@oscommercein
Cờ của India Kochi, India
Member since Ngày 27 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

Ti Technologies

Trực tuyến Ngoại tuyến
Over 10+ years of experience in developing custom based websites using PHP/MySQL, React, Angular, Node, Zend, SocialEngine, Laravel & Magento for eCommerce solution. Also, I have expertise in developing iOS & Android based native applications. Technical Skills & Expertise: • Building custom web applications using Zend, Laravel & Yii. • Magento E-commerce Solutions, Custom Extensions & Multi-Store Development. • Custom Social Networking websites using SocialEngine. • Custom web applications using AngularJS. • Network applications & API's using NodeJS. • Building interactive User Interface using ReactJS. • IOS & Android based native applications for Social Networking, Location based alerts, ‪Sports/Fitness, etc. • Responsive Web Applications using HTML5/CSS3/Bootstrap & jQuery. • Designing skills using SEMANTIC, FOUNDATION & SASS. • Expertise in Version control system - GIT, Bitbucket & Server Side development technologies. • MySQL Database Administration Skype: oscommerce dot in
$20 USD/giờ
72 đánh giá
6.6
 • 72%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 92%Đúng giờ
 • 16%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chứng Nhận

 • US English Level 1
  100%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự