Hình đại diện của osherzod95
@osherzod95
Cờ của Uzbekistan Tashkent, Uzbekistan
Làm thành viên từ 13 tháng 5, 2017
0 Đề xuất

osherzod95

Trực tuyến Ngoại tuyến
purpose: To get a job far off the Web the developer in the company with further growth in IT of the industry. Additional purpose: To receive money for my activities. The next purpose: To gain necessary knowledge of front end of the developer. Possess: Knowledge of html and css. Brief experience of imposition. Basic knowledge of javascript and PHP. I'm familiar with wordpress. Excellent abilities in mathematics. 4+ hours a day.
$15 USD/hr
1 Nhận xét
0.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự