Hình đại diện của osknows
@osknows
Thành viên từ November, 2008
0 Đề xuất

osknows

Trực tuyến Ngoại tuyến
Software developer with extensive knowledge in data mining, developing apps and project management. Robust programming and statistics background ensure all code is optimized for speed with suitable error handling. I have been working with various companies providing business solutions including the MS Office platform in the field of business intelligence, business planning, manufacturing, finance and risk management. Fluent in .NET, C#, VB, VBA, HTML, JS, Windows API I am an individual freelancer and not a company.
$30 USD/giờ
2 đánh giá
2.5
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự