Ảnh đại diện của panthajay
@panthajay
Cờ của Honduras Bay Islands, Honduras
Member since Ngày 19 tháng 07 năm 2009
0 Đề xuất

panthajay

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a 34 year old Australian living in Honduras. After many years in a range of roles involving professional writing, editing and proofreading (and a postgraduate degree in professional writing), I left Australia to become a scuba diver! I landed in the Caribbean and fell in love with a Honduran woman. We now have a family here, but the diving industry has collapsed...so, time to pick up that laptop again - in between trips to the beach! I'm reliable, fast, and work to a consistent professional quality. Hope to hear from you, Jay
2 đánh giá
1.6
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự