Ảnh đại diện của parametr
@parametr
Cờ của Russian Federation St. Petersburg, Russian Federation
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 11 năm 2004
0 Đề xuất

parametr

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are the team of skilled professionals who have extensive experience in a number of areas: - Development Platforms: All Windows platforms, Linux RH, Macintosh - Development Languages: C,C++, Java, InstallShield, VBasic - Web Development: HTML, DHTML, JavaScript, Java applets, XML - Network technologies: TCP/IP, HTTP, SMTP, POP3, server/client software development - GUI design and implementation: C(C++) WinApi, MFC, Java - PDA & Wireless software development - Printer drivers, Device drivers development for Windows
$12 USD/giờ
2 đánh giá
3.2
 • 50%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của joeguyvw QA Outlook Addin

  “Parametr (the worker) agreed in their Worker Contract that if their project went into arbitration, they would respond to the arbitrator's questions fully and on a timely basis, or they would forfeit the arbitration. An arbitration occurred and parametr did not do this. All funds in escrow were returned to JoeGuy (the employer).”

 • hình của oregonbuyer Control Panel, Start/Stop - Corrected $400.00 USD

  “Excellent work, Good programming, clean code, good documentation, nice Graphics”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự