Hình đại diện của parasharbhuvan
@parasharbhuvan
Cờ của India Khandwa, India
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 11 năm 2015
0 Đề xuất

parasharbhuvan

Trực tuyến Ngoại tuyến
As a professional writer providing my services indifferent-different niche. You will get 100% plagiarism free, copy escape passed, unique, eye catchy [login to view URL] areas are technical writing and academic writing Having 3 even years of experience in development of Enterprise level web applications using Spring/Java Server Pages/Java Scripts/Servlets with strong analytical and programming skills and have expertise on JAVA specifically with database objects i.e. MY SQL 5. Experience in JAVA ,IDE (Eclipse), Apache Tomcat, Macromedia Dream Weaver, CSS, HTML,Spring,Hibernate, Java Scripts, JQuery Experience in writing Database Objects like Stored Procedures, Functions for My SQL. Knowledge of creating Requirement Documents, Design documents (Including Use Case Diagrams, E-R Diagrams, Flow Chart, Dataflow Diagram etc.) for web application solutions Knowledge of Software Development Life Cycle (SDLC) includes (GUI design, Functionality development, Testing and Bug Fixing/Enhancements).
$5 USD/hr
2 nhận xét
0.0
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software Developer

May 2013 - Apr 2016 (2 years)

Worked as a java web developer / software developer

Giáo dục

B.E. Computer Science

2008 - 2012 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự