Ảnh đại diện của Particle
@Particle
Cờ của Jordan Amman, Jordan
Member since Ngày 24 tháng 05 năm 2008
5 Đề xuất

Abed Ibrahim

Trực tuyến Ngoại tuyến
Thanks for visiting, i have over 10 years of experience in logo design, especially the calligraphy style for Arabic & English, Old & Modern. * Kindly note that the average price for Calligraphy logos is $100, depending on number of words, letters & complexity, thanks.
$100 USD/giờ
36 đánh giá
6.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 15%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự