Ảnh đại diện của Pashugan
@Pashugan
Làm thành viên từ Ngày 28 tháng 11 năm 2007
0 Đề xuất

Pashugan

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm very enthusiastic lover of web developing, especially in the fields of backend optimization and working with data. Participated in dozens of world-famous games as a full-time backend developer. Very keen of working with data, recently started to deepen my knowledge in data science. I'm looking for interesting tasks to extend areas of my skills application.
2 đánh giá
1.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự