Ảnh đại diện của paskal77
@paskal77
Member since Ngày 10 tháng 02 năm 2015
3 Đề xuất

Andres

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am .net and sql server developer with four years of experience. I am resourceful and organized in my work, besides being creative use good programming techniques. Skills: ° .NET (Windows [UWP - WPF - Win form] / Web [Web Form - MVC]) ° Language Programming C# and VB.net ° Database SQL Server / MySql ° Web Service Web API, WCF [Restful - Soap], ASPX Service. ° Client Programming JQuery/JavaScrip/, CSS
$75 USD/giờ
78 đánh giá
5.9
  • 92%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 99%Đúng giờ
  • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Technical profersional on Implementation of Software

2007 - 2010 (3 years)

Chứng chỉ

Microsoft MCSA (2006)

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Certification MCSA Microsoft Certified Systems Administrator, composed of the following courses: • Installing, Configuring and Administrating Microsoft Window XP Professional. • Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment. • Implementing, Maintaining and Administrating a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure. • Managing and Maintaining a Microsoft Windows Exchange Server 2003. Microsoft Certificated Professional (MCP): • Certification Exam 70-270 Installing, Configuring and Administrating Microsoft Window XP Professional. • Certification Exam 70-290 Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự