Ảnh đại diện của pathfinderz
@pathfinderz
Cờ của Australia Tarneit, Australia
Member since Ngày 27 tháng 01 năm 2012
0 Đề xuất

Blossom

Trực tuyến Ngoại tuyến
Dear Recruiters, I am proficient problem solver having 5+ years of experience in information technology under following skills sets. Technical Skills: Open Source Development Skills: Core PHP,RDBMS; Mysql,MYSQL 2005,2008 Open source technology; Wordpress, Joomla, JQuery, JAVA, magento, VB.net, Google APIs, Third Party API Integration and Payment Gateways. Development, web based technologies; ASP.NET: ASP.NET using C#, , Data Access Reports, Crystal Reports, HTML and DHTML Other Skills: Graphics Designing skills: Adobe Photoshop Web Designing skills: Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Adobe Fireworks, Adobe flash, Coral Draw, Adobe Dreamweaver ( HTML/ HTML 5 ), CSS/ CSS 2/ CSS 3, DIV/ Table, Java script, J Query etc. With Warm Regards, Gurpreet K.
$10 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Kinh nghiệm

Sr, PHP Developer

Sep 2006

Giáo dục

Master of Computer Application

2009 - 2010 (1 year)

Master in Information Technology

2007 - 2009 (2 years)

Chứng chỉ

HTML5 (2012)

Brainbench

I scored 70% in HTML5

Các xuất bản

The Tech Bytes

Written many articles in The Tech Bytes Website.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự