Hình đại diện của paulthefly
@paulthefly
Thành viên từ March, 2009
0 Đề xuất

paulthefly

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a professional web content writer. Some of the sites in which I contribute articles for are (most of the articles for this year are mine), (I did nearly all of the articles), and www.monsterguide.net. I make it a point to meet deadlines and ensure quality in my work. On a side note, I could also provide miscellaneous trivia, especially in music, since I was a geek growing up.
$8 USD/giờ
2 đánh giá
2.0
  • 22%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự