Ảnh đại diện của PDXDesigner
@PDXDesigner
Member since Ngày 19 tháng 08 năm 2006
0 Đề xuất

PDXDesigner

Trực tuyến Ngoại tuyến
1 đánh giá
3.0
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của radman1414 Law Firm Website $300.00 USD

  “PDXDesigner did an excellent job!!! He went above and beyond what this rating scale will permit. First, he presented me a coherent answer to my initial bid, showing he grasped the project. He mocked it even before I hired him! Next, he was creative and offered a huge number of color and style choices. Then he built the site and continually listened to my suggestions. Finally, he made sure the site looked proper in every major browser & that it was compatible with CSS standards. He prides himself in his work and was with me every step of the way. I will definitely be using him again.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự