Ảnh đại diện của pearl6892
@pearl6892
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 10 năm 2010
0 Đề xuất

pearl6892

Trực tuyến Ngoại tuyến
Freelance writer of articles for article directories, writer of content for websites of different niches ranging from weight-loss, photography, health, SEO to fashion and popular culture. I have done some travel writing, written and edited article posts for some print publications and online publication.
$5 USD/giờ
8 đánh giá
3.6
  • 35%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 66%Đúng giờ
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Freelancer - art, culture and lifestyle

Jan 2007 - Dec 2012 (5 years)

I write lifestyle, art and culture articles for the publishing's company flagship magazine Montage Africa ....

Giáo dục

Chemical Engineering

1996 - 1999 (3 years)

Các xuất bản

Montage Africa

Writing the arts and culture section of the magazine.

Treatment Action Campaign - Newsletter

Served as Sub-Editor, then Editor for branch Newsletter. The TAC is a non-profit organization

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự