Ảnh đại diện của pem
@pem
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 02 năm 2008
0 Đề xuất

pem

Trực tuyến Ngoại tuyến
For already more than 7 years of my work as a software engineer i used various technologies such as: - Databases: knowledge of MySQL, MSSQL, DB2, IBM Content Manager - Programming: Java, J2EE (Servlets, Facelets, JSF, Portlet, EJB), J2SE (Swing), Frameworks (GWT, GXT (Sencha), Jasper), Android Platform - Frameworks: Google Analytics for Android, HoloEverywhere, ActionBarSherlock, Facebook Android SDK, Twitter4j, Aviary Android SDK - Tools: Eclipse, BIRT framework., Jasper reports
$30 USD/giờ
122 đánh giá
7.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 80%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự