Ảnh đại diện của petercoop
@petercoop
Member since Ngày 08 tháng 09 năm 2008
0 Đề xuất

petercoop

Trực tuyến Ngoại tuyến
An American writer-editor currently living in Romania. I write a weekly column for a California newspaper as well as working as an editorial guide for authors.
$25 USD/giờ
1 đánh giá
1.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự