Ảnh đại diện của phpClassA
@phpClassA
Member since Ngày 05 tháng 08 năm 2006
0 Đề xuất

phpClassA

Trực tuyến Ngoại tuyến
I write cutting-edge PHP, Jquery, HTML, CSS, and Javascript code. Knowledgeable in ( various CMS and Opensource scripts such as Wordpress, WP Plugins, Joomla, Forums, Cart, Ecommerce). For more information about my professional engagement. View my homesite
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Freelancing

Sep 2007 - Nov 2013 (6 years)

Online / Offline Freelancing

Senior Software Developer

Jun 2002 - Oct 2006 (4 years)

Works as Senior Developer in one of the city leading IT solution that caters US and local clients for web and desktop applications.

Web Developer

Jun 1999 - Mar 2006 (6 years)

Work as web developer in Mindanao leading news print media company

Web Developer

Jun 1999 - Oct 2006 (7 years)

Work as web developer in the University of Mindanao

Giáo dục

BS Computer Science

1999 - 2004 (5 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự