Ảnh đại diện của phpcodertop
@phpcodertop
Cờ của Egypt El Santa, Egypt
Thành viên từ August, 2013
1 Đề xuất

Ahmed Maher Halima

Trực tuyến Ngoại tuyến
A Full Stack web developer with experience in creating standards compliant web solutions. My interest lies in creating scalable products and services with PHP, HTML, CSS, and JavaScript. I am interested in newer technologies and frameworks . More I have been learning Android Applications development , always looking for the next challenge in the fast paced and ever evolving world of the internet. Well versed in a variety of languages and technologies:- PHP/MySQL JavaScript (any and all sorts) HTML/CSS Java Android
$10 USD/giờ
22 đánh giá
4.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 18%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Senior Web Devlopment Software Engineer

Jan 2017

Full Stack Web Developer working in Back End / Front End Technologies

Full Stack Web Developer

Jan 2016 - Dec 2016 (11 months)

Full Stack Web Developer

Java Developer

Jan 2013 - May 2014 (1 year)

Java Developer

Giáo dục

Bachelor's of Chemistry

2010 - 2014 (4 years)

Chứng chỉ

Java Professional Developer (2014)

New Horizons

Java Professional Developer

Android Application Developer (2014)

New Horizons

Android Application Developer

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự