Ảnh đại diện của PhpDragon
@PhpDragon
Member since Ngày 01 tháng 05 năm 2009
0 Đề xuất

PhpDragon

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 8 years coding. 3 years+ work with oscommerce. I've made integrating most types of payment gateway for osCommerce. Escrow payment required for every project. I only start working from the time escrow payment funded. And the project's time will start from this time point.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự