Ảnh đại diện của phpFire
@phpFire
Member since Ngày 02 tháng 04 năm 2007
0 Đề xuất

phpFire

Trực tuyến Ngoại tuyến
Zend Certified Engineer (PHP5, ). 41 month successful professional experience on different responsible area - project building and management, consultancy. Following projects have been done. 1. Order & Shipping Management: 2. Trading System: 3. Newsletter Management: Successfully working on more than 65 site 4. Article Manager & Dynamic Advertising: , , 5. CMS: , , , 6. Article Distribution with Payment: 7. Affiliates Program: 8. Health & Medicine: 9. Packaging: 10. Card Management & Shopping: 11. CMS with Event Management: , 12. Brokerage: 13. Portfolio: 14. Drinks: 15. Many freelance projects and following facebook applications 1) (EA facebook application for NFS PROSTREET) 2) (EA facebook application for Madden NFL 08) 3) (in house game application) 4) (in house game application) 5) (in house game application) 6) (in house appliaction, following 2 application also based on same framework) 7) (in house appliaction) 8) (in house appliaction) 9) (in house application) 10) (gift application) 11) (Facebook Connect) 12) (CONNECT invite example)
$15 USD/giờ
16 đánh giá
5.6
  • 94%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 22%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự