Hình đại diện của phpFire
@phpFire
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 04 năm 2007
0 Đề xuất

phpFire

Trực tuyến Ngoại tuyến
Zend Certified Engineer (PHP5, [url removed, login to view]). 41 month successful professional experience on different responsible area - project building and management, consultancy. Following projects have been done. 1. Order & Shipping Management: [url removed, login to view] 2. Trading System: [url removed, login to view] 3. Newsletter Management: Successfully working on more than 65 site 4. Article Manager & Dynamic Advertising: [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view] 5. CMS: [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view] 6. Article Distribution with Payment: [url removed, login to view] 7. Affiliates Program: [url removed, login to view] 8. Health & Medicine: [url removed, login to view] 9. Packaging: [url removed, login to view] 10. Card Management & Shopping: [url removed, login to view] 11. CMS with Event Management: [url removed, login to view], [url removed, login to view] 12. Brokerage: [url removed, login to view] 13. Portfolio: [url removed, login to view] 14. Drinks: [url removed, login to view] 15. Many freelance projects and following facebook applications 1) [url removed, login to view] (EA facebook application for NFS PROSTREET) 2) [url removed, login to view] (EA facebook application for Madden NFL 08) 3) [url removed, login to view] (in house game application) 4) [url removed, login to view] (in house game application) 5) [url removed, login to view] (in house game application) 6) [url removed, login to view] (in house appliaction, following 2 application also based on same framework) 7) [url removed, login to view] (in house appliaction) 8) [url removed, login to view] (in house appliaction) 9) [url removed, login to view] (in house application) 10) [url removed, login to view] (gift application) 11) [url removed, login to view] (Facebook Connect) 12) [url removed, login to view] (CONNECT invite example)
$15 USD/Giờ
các đánh giá về 16
5.6
  • 94%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 22%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự