Ảnh đại diện của pinglin
@pinglin
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 06 năm 2017
0 Đề xuất

pinglin

Trực tuyến Ngoại tuyến
My Main Skills • Java Desktop Application using Java swing. • Java Webservice such as Spring MVC, Java Spring, JSF and so on. • Hibernate and others Other Skills • Knowledge of Objective C, Swift, React Native, Ionic framework, Android. • Working knowledge of PHP/MySQL/HTML/CSS/Javascript • Experience with object-oriented software development methodologies • Good experience of PHP Framework such as WordPress. Durpal, CodeIgnite, Laravel, and so on.
$40 USD/giờ
2 đánh giá
0.6
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Mobile App developer

Oct 2015 - Dec 2016 (1 year)

I developed mobile app in here.

Giáo dục

Master of Computer Applications (M,C,A), Computer science

2008 - 2013 (5 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự