Ảnh đại diện của pipra99
@pipra99
Cờ của Bangladesh Mymensingh, Bangladesh
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 10 năm 2013
0 Đề xuất

pipra99

Trực tuyến Ngoại tuyến
As a designer, I've started working less than one year, And still have lot of 's why I am looking for more creative job that will help me more experience in design area. I believe that every Business has a unique identity and every design will be simple professional. That why I create simple & friendly design for Business & other Service. Cheek my Portfolio in : Now I am working in You Can See my Portfolio Here: ............................................... I Think Freelance is not just a professional experience . It's a relation for share experience and satisfied Each and Other. And I will try to create 100% satisfaction for any client. Edit Service Description Showcase My Skill :- Graphic Designs: • Brochure • Flyers • Restaurant Menu • Logo design • Business Card • Poster • Calendars • Catalogs • Envelopes • Invitation Cards • Print Ads/Web Ads • Letterhead • Banner • Certificates • PDF/PDF Forms creating and editing • Newsletter
$10 USD/giờ
4 đánh giá
3.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Creative Designer

Jan 2012 - Apr 2013 (1 year)

I Was work as a designer in Acmi IT . In my educational reason i quite that job. Now i am work in www.99designs.com. You Can See my Portfolio Here:

Giáo dục

Hones

2009 - 2013 (4 years)

Bằng cấp

Graphic Design & Web Design (2013)

Acmi IT

IT IS A QUITE PRESTIGIOUS CERTIFICATE IN MY COUNTRY .

Các xuất bản

ALFA

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự