Ảnh đại diện của piratessid
@piratessid
Làm thành viên từ Ngày 28 tháng 11 năm 2014
0 Đề xuất

piratessid

Trực tuyến Ngoại tuyến
We promise quick turnaround times, unlimited revisions, great customer service and 100% original designs! Our 110% satisfaction guaranteed policy reassures you that your success is our success. *** 8+ years of experience (Print , Web Media & Animation) *** Best price with 100% satisfaction. *** Working 6 days : Support for 7 days a week. We have more than 8 years of experience in the following design fields: - Logo design - Logo Intro (Animation) - Stationery design - Corporate Identity - Brochure design - Web banners design - Packaging design - Catalogues design - E-book cover design - DVD CD label design - Any sort of print media designing - Graphics designing (print & electronic) and more.
$25 USD/giờ
4 đánh giá
3.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

B.A.HONS. in graphic design and multimedia

2012 - 2015 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự