Ảnh đại diện của pit1978
@pit1978
Member since Ngày 24 tháng 09 năm 2006
0 Đề xuất

pit1978

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am ready to start in any project that involve PHP, MYSQL or Javascript . I have earned many years experience, more than 10 years, working as a Php Developer and Javascript Programmer for many companies. I am confident that my experience and my qualification will make your company to earn plus value . I am ready to be hired by you.
$25 USD/giờ
26 đánh giá
5.5
  • 91%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự