Hình đại diện của pkalwar
@pkalwar
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 08 năm 2008
0 Đề xuất

pkalwar

Trực tuyến Ngoại tuyến
** Get your problems solved ** : A problem solver and solution provider. With 17+ years of total IT experience in design/development of large web/client-server projects, primarily using Java/J2EE and open source tools, and 8+ years on Enterprise Portals and W/CMS, such as Vignette, SDL-Tridion, Oracle UCM, and Liferay, i'm a seasoned software designer. Programming Skills: ______________________ Java/J2EE, JSP/Servlets, JMS, JMX, JDBC, RMI, EJB, Axis, Struts, Spring, Hibernate, REST/SOAP Web Services, Jersey, Javascript, CSS, XML, XSL/T, AJAX, PHP Custom APIs: Amazon WS / MWS, [url removed, login to view], [url removed, login to view] APIs, Google AdWords Enterprise Portal, W/CMS:- Vignette, SDL-Tridion, Liferay, JSR-168/286 portlets Build/Unit test tools:- Ant, Maven, JUnit Other tools:- Apache Solr/Lucene, Jackbe Presto
$35 USD/Giờ
1 Nhận xét
4.5
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Trải nghiệm

Architect

Aug 2013

- Leading Java/J2EE, Android, Portals/CMS team of experts - Specialized eCommerce tools - [url removed, login to view]

Liferay Architect/Lead

Jul 2010

Designing Enterprise Collaborative Portal solutions using open source tool called 'Liferay'.

Technical Architect

Nov 2004 - Jul 2010 (5 years)

Primary activities were: ------------------------------- - Architecting/designing solutions using java/J2ee, in Enterprise Portal and Content Management domain - Solving technical challenges Worked with: ----------------- - Vignette tools: Portal server, Content Management server, DPM/DPS etc.. - SDL Tridion WCMS - Oracle UCM

Giáo dục

MCA (Master of Computer\'s Applications)

1995 - 1998 (3 years)

Bằng Cấp

SCJP (2006)

SUN Technologies

"Sun Certified Java Programmer"

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự