Hình đại diện của pnoden
@pnoden
Làm thành viên từ 31 tháng 12, 2004
0 Đề xuất

pnoden

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello, I have been doing web design for over 7 years now. I use Macromedia Studio for design. I believe in working with my clients on a one to one basis to ensure good communication and that the job is done exactly how they want it. You can view my web site at http://www.bratwebdesign.com. Available via email, phone(USA only) and MSN messenger.
$30 USD/hr
2 nhận xét
2.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự