Hình đại diện của polarjin2017
@polarjin2017
Cờ của China Dandong, China
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 04 năm 2017
20 Đề xuất

polarjin2017

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello? Everyone! Thanks for visiting my profile! My name is GuangJun Zhao. Here are my skills to be available to provide for you. 1) Web - Django admin - Wordpress theme & plugin customize - Shopify, Ruby on Rails - Joomla - SEO optimize - Node.js(express JS, React JS, Mobile & Web app) - Mongo DB - Css - AJAX Toolkit - JQuery - JavaScript - XML - HTML - JSON - Bootstrap - Angular js - PHP. - Javascript - GoLang 2) Desktop - C#, VB, ASP.NET - JAVA - Excel VBA and Macros 3) Pro Scraper - python/scrapy/docker/selenium etc - curl - xpath - Excel 4) Working Histories - Wordpress theme & plugin development - Shopify site building from the start - C#, VB, .NET(C#, VB.NET), C++, C, Java Applications - Excel project with VBA & Macro - Auto check out for woocommerce site using EXCEL, python & curl - Auto scrap for site Excel, python & Curl
$50 USD/hr
145 nhận xét
6.9
 • 94%Công việc đã Hoàn thành
 • 95%Đúng ngân sách
 • 98%Đúng hạn
 • 6%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Good skills

Oct 2010

Computer Science & Network Researcher.

Giáo dục

Barchelar.

2007 - 2010 (3 years)

Bằng Cấp

Barchelar of Beijing Technology and Business University (2013)

Beijing Technology and Business University

Computer industry in the world.

Các xuất bản

Computer industry in our country

I have studied about computer industry and internet technology and published one paper.

Chứng nhận

 • WordPress
  90%
 • US English Level 1
  80%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự