Hình đại diện của PolishProgrammer
@PolishProgrammer
Cờ của Poland Gliwice, Poland
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 09 năm 2017
0 Đề xuất

PolishProgrammer

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello! I know Android, Java (and other stuff) in practice, I worked as programmer in IT companies in my city (Gliwice, Poland) and now I work on my own. I have experience in: - Android - Firebase - Java (Spring, Hibernate, REST, Apache POI, Maven, Tomcat, GIT, SVN, CVS, JUnit) - WordPress, HTML, CSS - SQL, PHP, PostgreSQL - ZK (MVVM), Angular JS I am familiar with systems and tools: Linux, Windows, Android Studio, Eclipse, IntelliJ, pgAdmin, phpMyAdmin, JIRA. Earlier I graduated two universities (M.Eng. degree study and IT postgraduate studies). I'm waiting for your projects - I'll try my best to do it. Regards!
$12 USD/hr
1 Nhận xét
1.9
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự