Hình đại diện của polite90
@polite90
Cờ của China Shenyang, China
Làm thành viên từ 3 tháng 5, 2019
2 Đề xuất

polite90

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have rich experience for 10 years Rich C/C++/C# developing experience with MS VisualStudio (Special MFC/WPF) Strong experiences with Java development, debugging and test driven development Rich experiences with Database such as MySQL, MS SQL and SQLite. MVC framework experience such as JSP, Spring. PHP developing using framework such as codeigniter. Interact with JSON, XML Perfect Version Management experiences with SVN or GIT. Prior experience with Web/RESTful Services. Android Native Flutter, Xamarin, React Native fast and beautiful app design and build GUI Machine Learning - Python, Tensor Electron and Nodejs matlab Image Processing using OpenCV JSP, PHP I will do my best to satisfy the client's request.
$20 USD/hr
10 nhận xét
4.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự