Ảnh đại diện của poojamathur0802
@poojamathur0802
Cờ của India Jaipur, India
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 04 năm 2017
0 Đề xuất

poojamathur0802

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am pooja, having more than 6 years of experience in web and android development. I am a passionate programmer and love new challenges. I have worked extensively in PHP, Core Java/J2EE,JSP, Spring frameworks, Web-services Soap/Rest, EJB, struts framework, HTML,CSS, Bootstrap. Below is my skill set - - Languages -> Java , PHP , Javascript, jQuery, HTML, CSS, XML - Frameworks-> Spring 2.x & 3.x, POJO, JDBC, DAO, EJB,Web Services ,Hibernate - DB ->My-SQL, IBM db2, Oracle PL-SQL, - Front end Frameworks -> Angularjs, Twitter Bootstrap. I have experience in developing responsive websites from PSDs.
$10 USD/giờ
1 đánh giá
0.2
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của Shankar K. build a online store ¥80.00 CNY

  “"Good work and professionalism. Very much recommended. Would hire again."”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự