Ảnh đại diện của poojasaklani
@poojasaklani
Cờ của India Mandi, India
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 10 năm 2015
0 Đề xuất

poojasaklani

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 4 years experience building websites and web applications. Ranging from full e-commerce stores to small blogs, I have built them. Working with many clients , I have been able to push my skills to the highest level. - PSD to Wordpress - Wordpress Responsive Design - Wordpress Development - Wordpress theme Integration -Joomla Development -Spacesquere Development -Designing For Work for All Framework - Responsive Design for all devices - CSS3 Animation & Transition - PSD to HTML5 & CSS3 - Bootstrap - Twitter bootstrap - Jquery & Javascript - Adobe Photoshop - Adobe Illustrator - Cretaive Website Design Mockups and web elements
$10 USD/giờ
26 đánh giá
4.3
  • 97%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng giờ
  • 18%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Freelancer

May 2014 - May 2017 (3 years)

Handling Clients and Projects.

Team Leader

Aug 2010 - Apr 2014 (3 years)

Front End Developer, working with technologies such as Wordpress, HTML5, CSS3, JQuery, PHP, Bootstrap.

Giáo dục

MCA

2013 - 2015 (2 years)

Qualifications

Master Computer Application (2012)

Punjab Technical Unversity Jalandher

PHP

Các xuất bản

None

None

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự