Hình đại diện của poojasaklani
@poojasaklani
Cờ của India Mandi, India
Làm thành viên từ 5 tháng 10, 2015
1 Đề xuất

poojasaklani

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 4 years experience building websites and web applications. Ranging from full e-commerce stores to small blogs, I have built them. Working with many clients , I have been able to push my skills to the highest level. - PSD to Wordpress - Wordpress Responsive Design - Wordpress Development - Wordpress theme Integration -Joomla Development -Shopify Development -Core PHP -Spacesquere Development -Designing For Work for All Framework - Responsive Design for all devices - CSS3 Animation & Transition - PSD to HTML5 & CSS3 - Bootstrap - Twitter bootstrap - Jquery & Javascript - Adobe Photoshop - Adobe Illustrator - Cretaive Website Design Mockups and web elements
$15 USD/hr
58 nhận xét
5.4
  • 98%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 96%Đúng hạn
  • 23%Tỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Freelancer

May 2014 - May 2017 (3 years)

Handling Clients and Projects.

Team Leader

Aug 2010 - Apr 2014 (3 years)

Front End Developer, working with technologies such as Wordpress, HTML5, CSS3, JQuery, PHP, Bootstrap.

Giáo dục

MCA

2013 - 2015 (2 years)

Bằng Cấp

Master Computer Application (2012)

Punjab Technical Unversity Jalandher

PHP

Các xuất bản

None

None

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự