Ảnh đại diện của Poonam9283
@Poonam9283
Member since Ngày 01 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

Poonam9283

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have an experience of over 3 years in data entry and data manipulation field. My key skills include proficiency in MS Excel, MS Word and other MS Office tools, Web search, data entry, copy typing etc. I am here in Freelancer to prove my skills and to earn through my work. I value my satisfaction in work, so always I do work with 100% dedication. And also provide sincere assistance to make my employer satisfied in the project. Looking forward for long term business association with you and your company as well.
1 đánh giá
0.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

B.com

2001 - 2005 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự